מדוע אני זקוק לשמאי אחר

 
 
מדוע אני זקוק לשמאי ומעריך נזקים עצמאי, אובייקטיבי ובלתי תלוי (שמאי אחר)?

אדם רוכש ביטוח המכסה את סיכון המבוטח בפוליסה, לרבות ירידת ערך בנזקי רכוש וביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד ג'. במקרה שמוגשת תביעה, אתה כמבוטח זכאי לצפות מחברת הביטוח שלך שתטפל בך באופן אוהד, בתום לב ובאופן מהיר, צודק והוגן, כך שלא תיפגע מבחינה כספית.

למרבה הצער המציאות לעיתים קרובות שונה מאוד.

לצורך הטיפול בתביעה בעלת היקף כלשהו, תופנה לשמאי חברת הביטוח - שמאי חוץ המצוי ברשימה שנקבעה על ידה. יתכן שהוא יסביר לך שתפקידו הוא לטפל בתביעה ללא משוא פנים, אך עליך לזכור שחברת הביטוח היא אשר שכרה את שירותיו ומשלמת את שכרו. לפיכך, לא קשה להבין לצד מי עלול השמאי להיות מוטה, כאשר יצטרך לטפל ב"תחום אפור" או בתחום בעייתי.

בתביעת רכוש לצד ג' תנסה מבטחת הפוגע / המזיק להפנותך לשמאי חוץ המצוי ברשימתה.

הערכת תביעות אינה מדע מדויק, וקיימים מקרים רבים שבהם אין תשובה החלטית אחת לאופן שבו יש להסדיר תביעה הנוגעת לפריט מסוים. בהתחשב בטבע האדם, סביר ששמאי החוץ יטה לצד אלה שבחרו אותו לרשימה ומשלמים את שכרו. כלומר, לצד חברת הביטוח. או אז עלול הוא להימצא במצב של ניגוד עניינים.

שמאי עצמאי ובלתי תלוי (אחר) יגבה שכר שיסוכם איתך מראש תמורת העבודה שייבצע למענך.
 
 
תאונה בפינת פח שמאל תאונת חזית קשה תאונת צד עם נזק לעמוד קדמי ולשמשה
    •   תאונה בפינת פח שמאל     •   תאונת חזית קשה     •   תאונת צד עם נזק לעמוד קדמי ולשמשה
 
מתי עליך למנות את השמאי שלך?
אופן הכנת חוות הדעת לתביעה והגשתה חשובים לא פחות מההתנהלות מול חברת הביטוח.

לפיכך, עליך לפנות לשמאי מיד כאשר ייוודע לך שקיים נזק או מקרה ביטוח. אל תמתין עד אשר יתחילו העניינים להשתבש, כמו למשל כאשר שמאי החוץ מטעם חברת הביטוח יודיע לך שאינך זכאי לתבוע תמורת דבר שהיית משוכנע שהוא מהווה בצדק חלק מהנזק. או כאשר שמאי החוץ ינסה להפחית את סכום התביעה, תוך ציטוט "האותיות הקטנות" בפוליסה על חריגיה.

בעקבות תביעה מכל סוג שהוא, דאגותיך העיקריות הינן:

•    צמצום ההפרעה עקב אירוע הנזק / הביטוח

•    חזרה לפעילות סדירה ושגרתית

•    יישוב התביעה בתנאים האפשריים הטובים ביותר

נזקי ביטוח רבים מעוררים תביעות לגבי נזק רכוש, אך גם לגבי השבתת הפעילות או נזק תוצאתי. לעיתים קרובות נחוצים שירותיו של שמאי אובייקטיבי ובלתי תלוי, דווקא במקרה האחרון, ואז הוא חיוני – הן לשם הכנת חוות דעת שתוגש כתביעה, שיכולה להיות מסובכת ביותר ומבוססת גם על גורמי מקצוע חיצוניים. והן במשא ומתן מפורט ומורכב עם "שמאי הבית" מטעם חברת הביטוח אחר כך.

לכן חייבים לשאוף לעצמאות השמאי ולעצמאות השומות: חייבים לנטרל כל איום והשפעה של המבטחות, סוכני הביטוח, המוסכים והמבוטחים על תוצרי העבודה של השמאי.
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר